PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Top 5 turističkih destinacija u Srbiji u 2015.

  • Objavljeno:
  • 17.3.2016

Srpske turističke destinacije su 2015. godine bile zanimljivije turistima nego 2014. Ne samo da je cela zemlja zabeležila više poseta i noćenja turista, već i najveći turistički centri. Najposećeniji je, svakako, Beograd. Međutim, i ostale destinacije su zabeležile povećanje broja kako poseta, tako i noćenja.

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbiju je tokom 2015. godine posetilo ukupno 2,4 miliona turista, što je oko 11 odsto više nego 2014. Oni su ostvarili 6,6 miliona noćenja, što, takođe, predstavlja porast od oko 9 procenata u odnosu na pomenutu godinu.

 

Zabeleženo je 1,3 miliona dolazaka domaćih turista i 4,2 miliona noćenja, odnosno 1,1 milion dolazaka stranih turista koji su ostvarili 2,4 miliona noćenja.

 

Osim turista iz regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija), Srbiju su posećivali i turisti iz Bugarske, Nemačke i Turske. Oni su, uz Italijane i Ruse, ostvarili i najveći broj noćenja.

 

Predstavljamo vam pet destinacija u Srbiji koje su zabeležile najveći broj poseta turista tokom 2015. godine.

 

1. Beograd (807,6 hiljada poseta / 1,6 miliona noćenja)

 

Srpska prestonica je ubedljivi rekorder po broju poseta i noćenja turista. Iako je broj dolazaka domaćih turista (157,2 hiljade) za nepun 1% viši nego 2014, oni su ostvarili skoro 2% više noćenja. Podaci pokazuju da je Beograd zanimljiviji stranim turistima. Protekle godine ovaj grad posetilo je njih 650,3 hiljade, a ostvareno je skoro 1,3 miliona noćenja.

 

2. Vrnjačka Banja (175,1 hiljada / 562,8 hiljada)

 

Kada je u pitanju broj dolazaka turista, kako domaćih tako i stranih, Vrnjačka Banja beleži porast od oko 20 odsto. Domaći turisti ostvarili su oko 11 odsto više noćenja nego 2014, dok su strani gosti noćili za 23% više.

 

 

3. Novi Sad (151,3 hiljade / 297 hiljada)

 

Iako je manje posećen od Vrnjačke Banje, za Novi Sad su ove godine češće bili zainteresovani domaći nego strani turisti. Posetilo ga je tek oko 3 odsto više stranih turista nego 2014, dok je porast noćenja koji su oni ostvarili praktično zanemarljiv.

 

Sa druge strane, u ovaj grad došlo je tokom 2015. 14 odsto više domaćih turista (61,4 hiljade), dok je broj noćenja koji su oni ostvarili povećan za 9 odsto.

 

 

4. Zlatibor (148,3 hiljade / 556,7 hiljada)

 

Po ukupnom broju noćenja ostvarenih na ovoj planini, Zlatibor može da se meri sa Vrnjačkom Banjom. Uz to, ovaj planinski centar zabeležio je tokom 2015. godine fantastične rezultate. Posetilo ga je skoro 31 odsto više domaćih i oko 40 odsto više stranih turista nego 2014.

 

Ipak, ovde češće noće domaći turisti (koji su ostvarili 456,1 hiljada noćenja), nego strani (noćenje je ostvarilo 100,5 hiljada njih). Uprkos tome, u ovom domenu beleže skoro isti porast – 31% više ostvarenih noćenja domaćih i 28% više noćenja koje su ostvarili strani turisti.

 

 

5. Kopaonik (102,1 hiljada poseta / 427,3 hiljade noćenja)

 

Na ovu planinu je tokom 2015. došlo čak 42 odsto više domaćih turista nego 2014, ali i oko 35 odsto više stranih turista. Sa druge strane, domaći turisti ostvarili su 362,9 hiljade noćenja, oko 34% više nego prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 64,4 hiljade noćenja, odnosno 25 odsto više.

 

Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u Beogradu, Novom Sadu i na Zlatiboru. Domaći turisti su, pak, najviše noćenja ostvarili u Vrnjačkoj Banji, na Zlatiboru i u Beogradu.

 

Takođe, teško je ne primetiti da je tokom 2015. godine znatno više domaćih turista bilo zainteresovano za posetu Zlatiboru i Kopaoniku, nego što je to bio slučaj tokom 2014. Pretpostavlja se da je barem jedan deo tih turista ove centre posetio koristeći vaučere za odmor, koje je pokrenula Vlada Republike Srbije.

 

Izvor: Hotelijeri.com