PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Prvi soliter sa zelenom fasadom u Srbiji

  • Objavljeno:
  • 21.8.2017

"Stattwerk" zgrada biće prvi soliter u Srbiji koji će moći da se podiči fasadom prekrivenom zelenilom, a osim toga, ovaj objekat biće i energetski efikasan. Vertikalnom baštom biće ukrašeni zidovi zgrade nekadašnje Beobanke, koja se nalazi, gotovo simbilično, na Zelenom vencu u Beogradu.

 

Značaj zelenih fasada je višestruk: zelenilo stvara povoljnu mikroklimu unutar i u neposrednoj blizini objekta i na taj način štedi enegriju koja se troši na grejanje i hlađenje, biljne površine ujedno omogućavaju prirodno stvaranje vlage, oslobađanje kiseonika i apsorbciju ugljen dioksida, a umanjuju i uobičajenu gradsku buku.

 

Procenjuje se da će zelena fasada smanjiti koncentraciju respirabilnih čestica do 20%, smanjiti nivo azot dioksida i do 40% i umanjiti saobraćajnu buku za 18dB. Ukupna površina  zelene fasade biće približno 4.500 kvadratnih metara, a svaki metar fasade umanjuje zagađenje 1,4 metra prometne ulice. Osim toga, zelenilo će smanjiti temperaturu vazduha oko zgrade za čak 7 do 15 stepeni.

 

Energetska efikasnost podrazumevaće i reciklažu kišnice i otpadnih voda, kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. U zgradi će se koristiti sistem za sakupljanje kišnice koja će se kasnije koristiti kao tehnička voda. Putem solarnih panela prikupljaće se energija sunca koja će se koristiti za proizvodnju električne energije.

 

Pored sunčeve, koristiće se i energija vetra i kinetička energija. Vetroenergatori sa vertikalnom osom obrtanja i piezoelektrični podovi takođe će proizvoditi električnu energiju. Za grejanje i hlađenje koristiće se geotermalna energija putem toplotnih pumpi "zemlja/voda". Sistem na biogas koristiće se kao rezerva.

 

 

Sredinom avgusta je postavljen probni zeleni zid na "Stattwerk" zgradi kako bi se utvrdilo efikasno korišćenje vode  koje je potrebno za održavanje zelenila na soliteru. Zeleni zid je postavljen u saradnji sa kompanijom "Gras Garden" iz Beograda, koja je specijalizovana za projektovanje i izvođenje pejzažno-arhitektonskih projekata.

 

"Stattwerk" je projektantska firma osnovana 2007. godine u Štutgartu, a d 2016. prisutna je i u Beogradu. Njihova misija je ekologična adaptacija, rekonstrukcija i revitalizacija postojećih objekata u Beogradu i Srbiji, s ciljem da se izvedu arhitektonski projekti koji se zasnivaju na principima održive i zelene arhitekture, uz korišćenje najnovijih ekoloških materijala i tehnologija.

 

 

Foto: Stattwerk Beograd