PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Liftovi koji se kreću na sve strane

  • Objavljeno:
  • 4.12.2014

Pronalazak koji će verovatno izvršiti ogroman uticaj na izgradnju visokih stambeno - poslovnih kula, MULTI lift, kreće se uz pomoć magnetne tehnologije slične onoj koju upotrebljavaju MAGLEV vozovi (Magnetic levitation, odvojeni od šina), gde svaku kabinu pokreće sopstveni motor.

 

Ovaj sistem liftova otvara mogućnosti da se  kabine kreću kako vertikalno tako i hotizontalno. Sistem im omogućava da se sve kabine ponašaju kao jedinstveni sistem koje se penje naviše jednom, a spušta drugom osovinom.

 

Istraživanje koje je dostupno na sajtu Univerziteta Kolumbija”, pokazuje da su u toku 2010. godine službenici u Njujorku proveli ukupno 16,6 godina čekajući na liftove, a 5,9 godina u samoj kabini. S MULTI liftovima ljudi će čekati samo 15-30 sekundi bez obzira na veličinu zgrade. Osim  toga, s mogućnošću da se vertikalno kretanje obrne na horizontalno, prostor za liftove u zgradama neće morati da bude fiksiran oko samo jedne osovine.

 

Iako idealna visina zgrade za MULTI liftove počinje tek od 300 metara, ovaj sistem nije ograničen samo njenom visinom. Dizajn zgrade će se promeniti jer neće više biti ograničen vertikalnim usklađivanjem kućišta, a samim tim će otvoriti nove mogućnosti arhitektama i građevinarima.

 

Međutim, MULTI sistem daleko je od toga da bude spreman za uoptrebu. ThysseKrupp je oktobra 2014. godine započeo njegovu izgradnju na TEST kuli u nemačkom gradiću Rotvejl, a plan je da MULTI prototip bude spreman za testiranje kada zgrada bude završena 2016. godine.

 

 

Foto: Screenshot Youtube