PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Stižu pametne Wi-Fi bandere

  • Objavljeno:
  • 5.3.2014

Kompanije Rojal Filips (Royal Philips) i Erikson (Ericsson) osmislile su inovativni model povezanog LED uličnog osvetljenja, koje istovremeno rešava dva velika problema sa kojima se gradovi danas suočavaju - pružanje bolje usluge mobilnog interneta građanima koji žive u gusto naseljenim područjima, ali i visoko kvalitetnog javnog osvetljenja koje je pri tom energetski efikasno.

 

Ove kompanije spajaju koristi mobilnog interneta i LED osvetljenja u "lighting-as-a-service" modelu (internet osvetljenje), koji gradovima omogućava da mobilnim operaterima ponude prostor unutar stubova za infrastrukturu mobilnog širokopojasnog interneta, koji će biti većeg dometa, bolje propusne moći i kvaliteta.

 

Građani će na taj način dobiti kvalitetniju mobilnu mrežu i brži prenos podataka, mobilni operateri će imati manje troškove prilikom uvođenja nove tehnologije, a gradovi zarađivati iznajmljivanjem prostora u ovim inovativnim banderama. 

 

Filips je najavio da će već od marta gradovima nuditi ovaj inovativni sistem koji može da uključi i Eriksonovu opremu za mobilnu telekomunikaciju.

 

"Ovo je sjajno rešenje koje koristi informacione tehnologije i partnerstva kako bi savladalo izazove urbanizacije. Gradske populacije se uvećavaju za 7.500 ljudi po satu, ali nas svet se geografski ne širi. U međuvremenu, istraživanja kompanije "ConsumerLab" pokazuju da je internet konekcija jedno od pet najvažnijih faktora zadovoljstva gradskim životom, a ova inovacija pruža priliku ljudima da budu uspešni u ovom umreženom društvu", kaže predsednik i generalni direktor kompanije Erikson Hans Vestberg.

 

Velika prednost ove inovacije je i ušteda energije od 50 do 70 odsto koje donosi Filipsovo LED osvetljenje, a u kombinaciji sa "pametnim" kontrolama te uštede mogu dostići i 80 odsto, što je potvrdila i studija koju je sprovela organizacija "The Climate Group" u 12 najvećih gradova sveta.

 

Ova studija je pokazala i da se građani ujedno osećaju mnogo bezbednije kada su ulice osvetljene belim LED svetlom, a ne tradicionalnim narandžastim osvetljenjem.

 

Više detalja o pametnom uličnom osvetljenu i prednostima koje donosi možete videti na zanimljivoj infografici posvećenoj Wi-Fi banderama.