PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Potvrda poverenja u Dunav osiguranje - 1,7 miliona polisa

  • Objavljeno:
  • 13.3.2016

Kompanija "Dunav osiguranje" zadržala je u 2015. godini lidersku poziciju u Srbiji, kako po visini ukupne premije, tako i po drugim brojnim kriterijumima poslovanja, izjavio je generalni direktor "Dunav osiguranja" Mirko Petrović.

 

"Prošla godina za Dunav osiguranje je bila izuzetno uspešna, završili smo kao lider na trzištu osiguranja sa rastom tržišnog učešća u industriji", rekao je Petrović Tanjugu. Prema njegovim rečima, prošle godine "Dunav osiguranje" je prodalo 1.732.221 polisu, što je rast od 19,82 odsto. 

 

"Prodate su 286.543 nove polise u poređenju sa 2014. godinom", precizirao je Petrović. Kako je objasnio, rast je naizraženiji kada je reč o autoodgovornosti, gde je povećan broj polisa za 26,27 odsto. Broj zaključenih polisa za auto-kasko osiguranje beleži rast za 28,95 odsto, a osiguranja imovine od požara za 31,55 odsto, dodao je Petrović.

 

"Ostala osiguranja imovine povećana su prošle godine za  8,74 odsto dok je osiguranje od opšte odgovoprnosti zabeležilo porast od čak 58,4 odsto. U svim bitnim vrstama osiguranjima neživota kompanija je napravila iskorak", rekao je Petrović.

 

mr Mirko Petrović, generalni direktor Kompanije Dunav osiguranje

 

Prošlogodišnji neto dobitak kompanije iznosi 370,3 miliona dinara, dok je u istom periodu 2014. ostvaren gubitak u iznosu od 1,4 milijarde dinara, kazao je Petrović. On je istakao i da će kompanija 45 odsto dobiti uplatiti u republički budžet, budući da Republika Srbija učestvuje u kapitalu "Dunav osiguranja", 45 odsto. Kompanija je prošle godine imala oko 29 odsto tržišnog učešća, koje je 2014. godine bilo oko 27 odsto.

 

"Dunav je povećao svoje trzišno učešće, koje je ionako bio jako visoko, što nije jednostavno. Ovo je jedna od najuspešnijih godina u poslovanju Dunav osiguranja u poslednjih 15-ak godina", rekao je Petrović. Prema njegovim rečima, bruto premija osiguranja lane je iznosila 21,5 milijardi dinara, što, kako je dodao, Dunav osiguranje čini prvom kompanijom u industrriji osiguranja koja je prešla "magičnu cifru" od 20 milijardi dinara premija. Ona je viša u odnosu na 2014. godinu za 22,3 odsto ili za 3,9 milijardi dinara.

 

Petrović je istakao da je ukupna naplaćena osiguravajuća premija dostigla prošle godine 21,8 milijardi dinara, te da je veća od bruto premije, što je, kako je rekao, kuriozitet u industriji. Dodaje da je neto priliv iz osnovne delatnosti 3,2 milijarde dinara.

"Poboljšana je i struktura naplaćene premije, pa je dobitak iz investicione aktive 718 miliona dinara, i za 56,2 odsto, odnosno 258,4 miliona dinara viši nego u istom periodu 2014. godine", naveo je Petrović. Ukupna investiciona aktiva za 2015. godinu iznosi 19,9 milijardi dinara, odnodsno povećana je za 3,6 milijardi dinara u odnosu na 2014. godinu, podvukao je Petrović. Prema njegovim rečima, troškovi kompanije su smanjeni. 

 

"Kompanija je podigla fakturisanu premiju za 22,3 odsto, naplaćenu premiju za 21, 3 odsto, a svoje troškove je smanjila za 307 miliona, Odnosno 4,1 odsto", objasnio je Petrović. Kako navodi, povećani su troškovi pribave, ali su dramatično smanjeni troškovi uprave, i to za 21,3 odsto.

 

Glavna filijala osiguranja u Novom Sadu

 

"Time je kompanija napravila kuriozitet koji je teško napraviti u industriji,  da ima smanjene troškove za četiri odsto, ali povećane premije za 22 opdsto. To je retkost i biće teško to postići u ovoj godini", kazao je Petrović. On je objasnio da je za razliku od 2014. godine, kada je Dunav osiguranje bilo u u gubitku, kombinovani racio, sada je 94,83 odsto, što je, kako je rekao, značajno poboljšanje.

 

"Racio troškova i racio šteta u zbiru čine kombinovani racio i pokazuju koliko u premiji odlazi na troškove, koliko na štete, a koliko i šta ostaje osiguravačima. Prošle godine je kombinovani racio bio 94,83 odsto u odnosu na 103,64 odsto 2014. godine", objasnio je Petrović. Tehničke rezerve prošle godine su premašile 18,8 milijardi dinara, što je za 1,8 milijardi dinara, odnosno za 11 odsto više nego 2014. godine, kazao je Petrović.

 

Prema njegovim rečima, "Dunav osiguranje" je završio proces usklađivanja sa novim Zakonom o osiguranju, koji uvodi daleko više standarde za tehničke rezerve. "Novi zakon je stroži i kompaniji je bilo potrebno oko pet milijardi dinara sredstava iz tekućeg poslovanja da bi mogla da obezbedi pokrivenost tehničke rezerve", kazao je Petrović.

 

"Dunav osiguranje je postiglo zahtevanu aktivnost kapitala, po kojoj komapnija ima raspoloživu marginu solventnosti veću od zahtevane 1,79 puta", zaključio je Petrović.