PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Kako do najstručnijih lekara i najbolje nege u klinikama širom sveta

  • Objavljeno:
  • 15.5.2015

Lečenje najtežih bolesti u najboljim svetskim zdravstvenim centrima od sada je dostupno i svim građanima naše zemje, i to zahvaljujući dopunskom zdravstvenom osiguranju od teških bolesti Wiener Städtische Best Doctors.

 

Uz dopunsko osiguranje od najtežih bolesti koje se ugovara uz životno osiguranje, za prosečno 170 evra godišnje dobija se mogućnost lečenja u inostranim klinikama u vrednosti do milion evra godišnje, ili do dva miliona evra za ukupno vreme trajanja osiguranja. Osim medicinskih, pokriveni su i troškovi puta i smeštaja, a sa ovom vrstom osiguranja može se početi do 64. godine života.

 


   Koliko se osiguranje stana ili kuće zaista isplati (VIDEO)

 

   Mnogi misle da je osiguranje od elementarnih nepogoda skupo. Istina je, međutim, da vam je za      osiguranje stana ili kuće površine 60 kvadrata od poplava, i to na sumu osiguranja od čitavih            milion dinara, potrebno svega 550 dinara na godišnjem nivou. 


 

Uspostavljanjem saradnje sa međunarodno priznatom kompanijom Best Doctors, kompanija "Wiener Städtische osiguranje" omogućila je svim vlasnicima polisa životnog osiguranja da uz minimalna dodatna izdvajanja obezbede lečenje u slučaju najtežih bolesti – i to u najkvalitetnijim svetskim klinikama, od strane najboljih stručnjaka u svetu i sa medicinskom negom po najvišim standardima.

 

 

Koje bolesti pokriva Wiener Städtische Best Doctors?

 

Osiguranjem Wiener Städtische Best Doctors pokrivene su najčešće i najteže bolesti građana Srbije, kako bi se jednom polisom obezbedio sveobuhvatni program lečenja. Dobro je poznato da je lečenje teških oboljenja veoma skupo, kao i da većina zdravstvenih osiguranja ne pokriva sve potrebne troškove. Stoga su ovim osiguranjem pokrivene sledeće bolesti:

 

           Tretman kancera

           Koronarna bajpas hirurgija

           Zamena srčanog zalistka

           Donacija organa / transplantacija tkiva

           Neurohirurgija

 

 

Šta sve osiguranje nudi?

 

Do najbolje zdravstvene zaštite dolazi se pretragom mreže koja obuhvata skoro 53.000 lekara u više od 450 specijalnosti, a svim vlasnicima ove polise obezbeđene su sledeće pogodnosti:

 

           Drugo lekarsko mišljenje – "InterConsultation"

           Pronalaženje najbolje zdravstvene zaštite – "FindBestCare"

           Medicinski, putni, kao i troškovi smeštaja u inostranstvu, repatrijacije i lekova u Srbiji

 

 

Zašto je sve ovo važno?

 

O značaju Wiener Städtische Best Doctors osiguranja i svih pogodnosti koje nudi najbolje svedoči statistika koja pokazuje da:

 

           Čak 38% postavljenih medicinskih dijagnoza budu pogrešne

           Čak  68% planiranih postupaka lečenja zahteva korekciju

           Čak 38% operacija je zapravo nepotrebno izvršeno

 

Da ne biste bili deo statistike, drugo mišljenje lekara je izuzetno važno jer naše zdravlje ne trpi greške. Stoga stručnjaci iz mreže Best Doctors, koja posluje u više od 40 zemalja i ima oko 30 miliona korisnika, detaljnom analizom medicinske dokumentacije osiguranika proveravaju tačnost dijagnoze koju su postavili lekari u Srbiji, kako bi se mogla doneti prava odluka o daljim koracima lečenja.

 

 

Više informacija o ceni i svim uslovima osiguranja možete saznati na stranici Wiener Städtische Best Doctors.

 

Foto: wiener.co.rs / bestdoctors.com / pixabay.com