PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs za idejno rešenje uređenja dela centra i neposredne okoline Temerina

  • Objavljeno:
  • 24.3.2016

 

Opština Temerin raspisala je otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rešenja dela centra i neposredne okoline u naselju Temerin.

 

Rok za konkurisanje je do 12. maja 2016. 

 

Opština Temerin raspisala je otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rešenja dela centra i neposredne okoline u naselju Temerin. Predmetni urbanističko – arhitektonski konkurs ima za cilj afirmaciju potencijala uže zone centra Temerina kroz funkcionalno i vizuelno unapređenje prostora u prepoznatljivi deo naselja. Cilj je da se aktiviraju svi potencijali ovog prostora i poveća njegova atraktivnost. Od učesnika se očekuje da ponude originalna, funkcionalna i racionalna rešenja, estetski primerena centralnoj zoni naselja Temerin.

 

Zadatak konkursa je iznalaženje optimalnog rešenja za uređenje najužeg dela centra naselja sa tendencijom rasterećenja uže zone centra od motornog saobraćaja u meri koja obezbeđuje veći stepen pešačkih komunikacija – formiranje pešačke zone a istovremeno omogućava nesmetanu komunikaciju i pristup postojećim sadržajima centra.

 

Centralna tema ovog konkursa su javne površine u najužem delu centra i njihovo parterno, pejzažno i ambijetalno uređenje primereno funkciji najatraktivnijeg dela naselja koje treba da bude privlačno različitim grupama korisnika.

Ponuđena rešenja treba da oslikavaju duh Temerina i specifičnosti ovog naselja sa prepoznatljivim urbanim elementima koji karakterišu centar naselja.

 

Važni datumi


Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa: 11. mart 2016.
Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od 14. marta 2016.
Postavljanje pitanja je do 21. marta 2016, dostavljanje odgovora je do 28. marta 2016.
Predaja konkursnih radova: 12. maj 2016. do 14.00 h
Otvaranje konkursnih radova i početak rada izvestioca: 13. maj 2016.
Početak rada žirija: 19. maj 2016.
Završetak rada žirija: 25. maj 2016.
Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija: 30. maj 2016.

 

Nagrade


I nagrada: 250.000,00 RSD
II nagrada: 145.000,00 RSD
III nagrada: 100.000,00 RSD
Navedeni iznosi sadrže i iznos za otkup nagrađenih radova.
Obeštećenje ostalih učesnika za radove koji su ispunili uslove Konkursa iznosi 10.000 dinara po radu.

 

Žiri:


Predsednik:
1. Olivera Senković, dipl.inž.arh., JP „Zavod za urbanizam Vojvodine”, Novi Sad;
2. Nikola Ember, dipl.inž.maš., zamenik predsednika žirija, JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin”, Temerin.
Članovi:
3. Vesna Popović, dipl.inž.arh., Novi Sad;
4. Mile Zec, dipl.inž.arh., Novi Sad;
5. Lepa Rodić, dipl.inž.građ., Odeljenje za urbanizam Opštinske uprave Temerin;
6. dr Vladimir Kubet, dipl.inž. arh.,Temerin.
Zamenik članova žirija:
7. Jasna Lovrić, dipl.inž.arh.
Izvestioci Konkursa:
1. Goran Grković, dip.ing.građ., Odeljenje za urbanizam Opštinske uprave Temerin;
2. Predrag Pajić, dip.ing.arh., JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin”, Temerin.

 

Kontakt osoba:
Goran Grković,
kontakt telefon: 021 843888 i 021 844010
e-mail: vinmar@temerin.rs

 

Sve informacije možete pogledati na zvaničnoj stranici Raspisivača konkursa:
Opština Temerin

 

FOTO © PERO VASLIĆ

Izvor: Arhitektonski fakultet u Beogradu