PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

KONKURS: Predložite najbolje idejno rešenje zidne dekoracije i osvojite 10.000 e

  • Objavljeno:
  • 22.7.2020

Zepter International najavljuje 17. konkurs ARTZEPT za 2020. godinu, sa temom: Art Wall Installations za idejno rešenje zidne dekoracije omalterisane fasade objekta visine 629 cm i širine 697 cm koji pripada muzejskom kompleksu zgrade fondacije Zepter.

 

Od učesnika se očekuje da predlože vizuelno rešenje za trodimenzionalnu dekoraciju, koje podrazumeva mogućnost tehničke realizacije u savremenim materijalima, trajnim i otpornim na vremenske uslove. Rad treba da bude unikatan, koji će linijama, površinama, volumenom, proporcijama i ritmom dovoljno da izrazi misao umetnika.

 

Verujemo u vaš kreativni duh i viziju koji će dati novi život objektu muzeja.

 

Stručni žiri imenovan od strane Zepter International izabraće najuspešnije radove na ovu temu.

 

NAGRADE

 

§  Prva nagrada je 10.000 evra u gotovini

§  Druga nagrada je 4.000 evra u Zepterovim proizvodima, iz Zepterovih kataloga, a prema slobodnom izboru proizvoda od strane dobitnika

§  Treća nagrada je 3.000 evra u Zepterovim proizvodima, iz Zepterovih kataloga, a prema slobodnom izboru proizvoda od strane dobitnika

 

Rok za podnošenje prijava i radova: 30. OKTOBAR 2020.

 

 

PROPOZICIJE KONKURSA

 

Uslovi za prijavljivanje konkursnih radova:

 

    * Svi dostavljeni radovi treba da budu u skladu sa temom konkursa.

 

    * Rad treba da bude koncipiran i izveden kao trodimenzionalno delo, predstavljeno na neki od uobičajenih načina kao što su crtež, fotografija, foto montaža, digitalna simulacija, koji su praćeni odgovarajućim tekstuelnim opisima i sl.

 

Kreirano delo treba da bude jasno prikazano u celini i detaljima (oblik, struktura, dimenzije, materijal, završne obrade površine i boje).

 

Obavezan prilog u konkursnom elaboratu je vizuelni prikaz kreiranog dela na fasadi zadatog objekta.

 

Svi vizuelni i tekstuelni prilozi treba da budu isključivo u PDF formatu visoke rezolucije pogodne za kvalitetnu štampu kataloga, brošura i sl.

 

    * Rok i način dostavljanja radova za konkurs:

 

Radovi se dostavljaju najkasnije do 30. oktobra 2020. isključivo u elektronskoj formi preko WeTransfer-a, na email adresu gordana.biba.markovic@gmail.com.

 

    * Radovi poslati nakon navedenog roka neće učestvovati na konkursu.

 

Uredno dostavljen rad obavezno sadrži:

 

    * popunjen prijavni formular, preuzet sa sajta  http://www.artzept.com

    * kratko idejno objašnjenje rada (do 300 reči) sa odgovarajućim vizuelnim prilozima isključivo u PDF formatu, pripremljeno za štampu na listovima A4.

 

Pravo na učestvovanje i prijavljivanje:

 

    * Učesnik konkursa može biti svako fizičko lice koje se pridržava navedenih pravila za učestvovanje. Ako više lica zajedno učestvuje sa jednim radom, oni će se smatrati koautorima i zajednički ostvaruju pravo na nagradu, kao jedan jedinstveni učesnik.

 

    * Ne postoji ograničenje u broju radova koji se podnose na konkurs od strane jednog učesnika, s tim što za svaki rad isti autor mora podneti pojedinačnu prijavu.

 

Autorska prava:

 

    * Svi radovi moraju biti originalni. U slučaju da se u toku takmičenja ili nakon završetka istog utvrdi da učesnik – autor nije uopšte, ili nije isključivi nosilac autorskih prava, učesnik snosi svu materijalnu i drugu odgovornost prema licima koji istaknu takvo potraživanje po osnovu autorstva na predmetnom radu.

 

Ukoliko takav rad bude nagrađen učesnik se obavezuje da nagradu vrati organizatoru u roku od 15 dana od dana nespornog dokaza postojanja autorskog prava u korist trećeg lica.

 

* Nijedan od prispelih radova ne može se povući sa takmičenja, niti učesnik povući prijavu, pre datuma zatvaranja takmičenja.

 

* Svaki rad može da se koristi za izložbe, kataloge u marketinške i promotivne svrhe, za koje organizator bude smatrao da su odgovarajuće, bez posebne saglasnosti, prisustva ili nadoknade autoru, prostorno i vremenski neograničeno uz zaštitu moralnih autorskih prava autora.

 

* Svi umetnici će se biti predstavljeni u katalogu sa reprodukcijama svojih radova, imenima u skladu sa podacima sadržanim u prijavama za konkurs. Svaki umetnik dobija po jedan besplatan katalog.

 

* lmena dobitnika biće objavljena na sajtu Artzepta, www.artzept.com

 

* Potpisivanjem prijave za učešće na konkursu ARTZEPT 2020 "Zepter International Design Award”, učesnik se obavezuje da će se pridržavati svih gore navedenih pravila i uslova konkursa.

 

* Učestvovanje na ovom konkursu je bez kotizacije.