PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Poziv za učešće u A Design Award takmičenju

  • Objavljeno:
  • 20.1.2015

 

 

Raspisan je konkurs za učešće na prestižnom A Design Award takmičenju za 2015. godinu.

 

Konkurs je otvoren do 28. februara 2015. godine.

             
A’ Design Award & Competition je vodeće međunarodno godišnje takmičenje u dizajnu. The A’ Design priznanja su podeljena na veliki broj oblasti, kako bi predstavili što više dizajnera iz celog sveta i iz što više disciplina. Radovi prijavljeni na takmičenje će biti revidirani od strane anonimnog žirija sastavljenog od iskusnih akademika, uvaženih novinara i profesionalaca.

 

A’ Design Award & Competition nudi slavu, prestiž, publicitet i međunarodna priznanja svim pobednicima ovog takmičenja, i to kroz A’ Design nagradu koja se daje u čast pobedničkog dizajna.

 

A’ Design nagrada

 

A’ Design nagrada je sveobuhvatan komplet za nagrađeni dizajn i uključuje:

 

Međunarodni sertifikat za dizajn u metalnom ramu,

Pozivnicu za ekskluzivno gala veče u Italiji,

Online + offline izložbu nagrađenih radova,

A2 poster nagrađenog rada,

Godišnju publikaciju najboljih radova u tvrdom povezu,

Specijalni 3D trofej u luksuznoj crnoj kutiji,

Prevod rada na dvadeset i vise jezika,

Ekskluyivni intervju sa pobednikom kako bi zaista dopreli do međunarodne publike,

Pripremu za stampu i distribucija,

Licencu za upotrebu logoa A’ Design nagrade u daljem radu,

Promociju pobedničkih radova u stotinama drugih publikacija,

Pojavljivanje u medijima, uključivanje u “World Design Rankings” listu, kao i pristup daljem marketingu i PR-u.  

 

Ciljevi takmičenja

 

A’ Design nagrada i takmičenje je ustanovljeno kako bi se promovisao i prepoznao najbolji dizajn u svim zemljama i u svim disciplinama. Glavni cilj ovog takmičenja je stvaranje globalne svesti o dobroj praksi i principima, isticanjem najboljeg dizajna u svim zemlja i svim oblastima. Krajnji cilj A’ Design Nagrada je da podstakne dizajnere i brendove širom sveta da stvaraju superiorne prozvode i projekte koji će koristiti društvu.

 

A’ Design nagrada i takmičenje ima filantropski cilj, da unapredi društvo pomeranjem granica nauke, dizajna, kreativnosti i tehnologije, kao i kreiranje podsticaja i programa koji bi podstakli i nagradili kreativnost, originalnost u svim industrijskim sektorima.

 

Rok za konkurisanje

 

Svake godine, A’ Design nagrada se dodeljuje radovima koji se fokusiraju na inovaciji, tehnologiji, dizajnu i kreativnosti. Sve prijave se prihvataju do 28. februara, a rezultati se objavljuju do 15. aprila tekuće godine. Dizajneri širom sveta se pozivaju da učestvuju sa svojim najboljim radovima, projektima i proizvodima. A radovi se prihvataju pod uslovom da su dizajnirani u poslednjih 10 godina.

 

Više informacija o A’ Design Awards

 

A’ Design Award presentacija: www.designaward.com
Detaljna prezentacija A Design Awards: www.whatisadesignaward.com
Pretražite pobedničke radove: www.awardeddesigns.com
Press-Kits pobedničkih radova i projekata: www.press-kit.org
Intervijui sa dizajnerima koji su osvojili nagrade: www.design-interviews.com
Uključite se u A Design award takmičenje: www.adesignaward.com/registration.php
Otkrijte najbolje svetske dizajnere: www.worlddesignrankings.com
Download A’ Design Award Logo & Editorial Images: www.adesignaward.com/downloads.html

 

Foto: designaward.com