PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Nagrada Ranko Radović 2014.

 • Objavljeno:
 • 15.9.2014

 

Raspisan Je konkurs za konkurs dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

 

Predaja konkursnih radova je do 15.10.2014.

 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) kao osnivač, i suosnivači među kojima su Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka iz Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. - član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije i Radio-televizija Srbije raspisali su konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

 

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

 

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović (u toku je proces usvajanja novog Pravilnika u kome neće biti predviđena mogučnost konkurisanja sa studentskim radovima) i počinje da teče od ponedeljka, 01. 09. 2014. godine, a završava se 15. 10. 2014. godine.


Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

 

mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS 
Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet 
doc. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. - Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije 
mr Maja Skovran, slikarka – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

 

Tri kategorije nagrada

 

Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovao je članove tri žirija za, koja se dodeljuju za:

 

 • - kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
 •  
 • - realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;
 •  
 • - televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade.
 •  

Žiri:

 

Kategorija (1)

 

prof. dr Ljiljana Blagojević, dipl. inž. arh. (predsednik)

prof. dr Milena Dragićević Šešić, kulturološkinja

prof. dr Dubravka Stojanović, istoričarka

 

Kategorija (2)

 

Vlada Slavica, dipl. inž. arh. (predsednik)

prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.

prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž. arh.

 

Kategorija (3)

 

prof. dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti (predsednik)

prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista, teoretičar, predavač i publicista

prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka umetnosti i medija


Način dostavljanja konkursnih radova

 

KATEGORIJA (1) dostaviti:

 

 • - originalni materijal (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu)
 • - CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (u rezoluciiji za štampu)
 •  

KATEGORIJA (2) dostaviti:

 

 • - fotografije i crteže na panou 70x100 cm (100x70cm)
 • - CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija, jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe štampanja)
 •  

KATEGORIJA (3) dostaviti:

 

 • - materijal na CD ili DVD (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija)
 • - CD sa naslovnom stranom rada I ličnu fotografiju (u rezoluciiji za štampu)
 •  

Nagrada se dodeljuje 22. decembra 2014. godine i sastoji od:

 

 • - Plakete
 • - Povelje
 • - Novčanog iznosa
 •  

Prijavljivanje

 

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm 

 

Konkursni radovi sa naznakom “Za Nagradu Ranko Radović 2014.” se dostavljaju na adresu:

 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS

Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

Telefon:

011/2688-721

E-mail:

ulupuds@beotel.net

admin@ulupuds.org.rs

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2014. godine.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.


Izložba

 

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 22. decembra 2014. godine. Tokom marta 2015. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Katalog

 

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

 

Pokrovitelji Nagrade Ranko Radović:

 

 • Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije
 • Grad Beograd - Sekretarijat za kulturu
 •  

Za ULUPUDS

 

Konstantin T. Petrović, dipl. ist. um.
sekretar Nagrade Ranko Radović