PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs za najbolje plakate i fotografije na temu prevencije HIV-a

  • Objavljeno:
  • 16.11.2014

 

Udruženje Prevent je raspisalo konkurs za najbolje placate i fotografije na temu prevencije HIV-a i tolerancije.

 

Rok za prijavljivanje je 20. novembar 2014.

 

Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane sa teritorije Republike Srbije da pošalju svoje radove na nagradni konkurs na neku od zadatih tema.

 

Teme su:

 

-prevencija HIV-a kroz promociju upotrebe kondoma,
-smanjenje diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV infekcijom.

 

Konkurs je otvoren do 20. novembra nakon čega će petočlana komisija odabrati najbolje radove koji će biti izloženi i radove koji će biti nagrađeni.

 

Izložba će biti održana 1. decembra 2014. godine u okviru pratećeg programa trećeg Pozitivnog koncerta, a tom prilikom biće uručene i nagrade. Biće nagrađeno ukupno tri rada bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju.

Konkurs organizuje Udruženje Prevent u okviru projekta “Obeležavanje 1. decembra-Pozitivan koncert” koji je finansijski podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Nagrade obezbeđuje Udruženje Prevent.

Propozicije:

 

Radovi se šalju na mail adresu udruzenjeprevent@gmail.com do 20. novembra 2014. godine. Uz rad je potrebno poslati ime i prezime, broj telefona, godište i mesto boravka.

Svaki učesnik/ca može konkurisati sa najviše tri rada pri čemu može konkurisati u obe kategorije. Učešćem na konkursu učesnici/ce autorska prava prenose na Udruženje Prevent bez nadoknade.

U slučaju nedozvoljenog korišćenja tuđih fotografija ili dizajna odgovornost snose učesnici/ce koji su rad poslali.

Članovi/ce Udruženja Prevent nemaju pravo učešća na konkursu.

Kategorija PLAKAT:


- rad poslati kao PDF fajl u A3 formatu
- plakati koje učesnici šalju moraju biti dizajnirani od strane učesnika/ce

Kategorija FOTOGRAFIJA:

 

- fotografije koje učesnici/ce šalju moraju biti autorske
- format fotografije: JPG, JPEG
- dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi, veličina fotografije ne sme prelaziti 5Mb
- fotografija bi u nazivu trebalo da sadrži ime i prezime autora/ke

 

Nagrade:


I nagrada – Tablet
II nagrada- Digitalni fotoaparat
III nagrada- Flash memorija

Ukoliko nagrađeni učesnik/ca nije iz Novog Sada, Udruženje Prevent nije u mogućnosti da snosi troškove puta, ali će u dogovoru sa nagrađenim/om nagrada biti preuzeta nakon održavanja Pozitivnog koncerta.