PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa na Paliću

  • Objavljeno:
  • 15.1.2014

 

OBJAVLJEN JE KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA BANJSKO-HOTELSKOG KOMPLEKSA UZ ISTOČNU OBALU JEZERA PALIĆ

 

Predaja konkursnih radova je do 17.02.2014.

 

Park Palić d.o.o. u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije –  Regionalni centar Subotica, objavljuje poziv za učešće na Konkursu za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa uz istočnu obalu jezera Palić.

 

Jedan od ključnih sadržaja i atrakcija rezorta Palić treba da bude novi Banjsko-hotelski kompleks sa sadržajima banje, velnesa, vodene zabave i pratećeg hotela a koji treba da posluži kao magnet za okolno hotelsko i pansionsko tržište i naročito lokalno tržište ljubitelja ovakvih usluga.

 

Planirani banjsko-hotelski kompleks sa sadržajima banje, velnesa, zabave na vodi i pratećim smeštajnim kapacitetom treba da predstavlja jedan od ključnih sadržaja i atrakcija turističke destinacije Palić, a ujedno da privuče korisnike postojećih hotela i pansiona, generiše izgradnju novih i naročito privuče lokalne ljubitelje ovakvog vida usluga.

Lokalitet leži na nalazištu lekovitih termalnih voda.

 

Koncept ovog centra oslonjen je na tradicionalnu kulturu Palića kao istorijske banje ali sa elementima modernih centara vodenih doživljaja kakvi su uobičajeni u Srednjoj Evropi.

 

Sam kompleks planirati tako da se maksimalno uklopi u okruženje i da ponudi kvalitetnu simbiozu funkcije i arhitekture, kao i da ponudi sve elemente modernih centara ovog tipa za različite kategorije korisnika.

 

Fond nagrada konkursa je 2.550.000 dinara u neto iznosu, prva nagrada je 1.150.000 din.

 

Predaja konkursnih radova je do 17.02.2014. godine.

 

Detaljne informacije i konkursni materijal se može preuzeti bez naknade sa sajta http://www.park-palic.rs/sr/index/konkurs-download