PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs  za eko zeleno naselje u opštini Savski venac

  • Objavljeno:
  • 15.1.2014

 

Beogradska opština Savski venac, kao partner u okviru projekta MILD Home (akronim od My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village), raspisala je konkurs za arhitektonsko – urbanističko rešenje Eko zelenog naselja na teritoriji opštine Savski venac.

 

Eko zeleno naselje čine MILD HOME stambeni objekti projektovani prema standardima održivosti u izgradnji i eksploataciji, a koje svojom strukturom i opremom doprinose višem standardu stanovanja u pogledu ekologije i zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i socijalne kohezije

Konkurs je raspisan kao segment dvogodišnjeg projekta finansiranog od strane Evropske unije, u sklopu SEE transnacionalnog programa saradnje jugoistočne Evrope, koji se realizuje u šest država.

 

ZADATAK KONKURSA


Cilj konkursa je iznalaženje najkvalitetnijeg idejno-programskog i prostornog rešenja za Eko zeleno naselje, koje u celini treba da zadovolji kriterijume formulisane u okviru projektnog zadatka, i da ih na adekvatan način primeni na konkretnoj lokaciji na teritoriji Savskog venca.

 

USLOVI KONKURSA


Pravo učešća imaju lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture kao i studenti arhitekture.


Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti bez nadoknade na portalu Opštine Savski venac (www.savskivenac.rs) i Biznis centra opštine BC#47(www.bc47.rs/sr).

 

Konkursni materijal preuzima se direktno sa ovog linka: 
https://www.dropbox.com/sh/mmim70qqsqm58xs/lpb88UBsGF?n=71277720

 

ŽIRI


- Tomislav Đorđević, dipl.inž.arh., predsednik planske komisije grada Beograda
- Jelena Pejković, m.arch, LEED AP, eksterni ekspert, EXPEDITIO
- mr Jasmina Đokić-Pavkov, dipl.inž.arh, pomoćnik predsednika opštine Savski venac
- Mag. Hermann J. Jahrmann, predsednik Instituta Baubiologisches, Linc, Austrija
- docent dr Đorđe Stojanović, dipl.inž.arh, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
- prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet;
- docent Radoslav Galić, dipl.inž.maš, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

 

ROKOVI


Konkurs je otvoren od ponedeljka, 2. decembra 2013. godine. Krajnji rok za predaju radova je petak, 14. februar 2014. do 15 časova, na pisarnici opštine Savski venac, Ulica kneza Miloša 69 u Beogradu.

 

Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata je petak, 28. februar 2014. Radovi poslati poštom moraju stići na adresu opštine najkasnije do 14. februara 2014. do 15 časova. Radovi koji stignu nakon ovog roka neće biti razmatrani. Učesnici konkursa će preko sajta Opštine Savski venac biti obavešteni o tačnom mestu i vremenu održavanja izložbe i javne diskusije.

 

NAGRADE

 

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje pet radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, biće omogućene novčane kompenzacije kroz:

 

1. Uljučivanje autora pobedničkih rešenja u rad ekspertskog tima i pripremu studije izvodljivosti (april 2014). Angažman u bruto vrednosti 600.000 dinara biće regulisan ugovorima o saradnji (maksimalno tri ugovora za tri najbolje ocenjena rešenja).


2. Plaćen boravak do dva člana svakog od maksimalno tri pobednička tima i učešće na sajmu “Costruma” u Budimpešti, gde će na štandu MILD HOME projekta biti predstavljena nagrađena rešenja sa Savskog venca.


3. Promocija nagrađenih radova na salonima arhitekture i urbanizma u regionu i na međunarodnim manifestacijama i konferencijama, kao i predstavljanje u specijalizovanim časopisima za temu arhitekture i održive gradnje.

 

KONTAKT

Više informacija mogu se dobiti preko mejla mildhome@savskivenac.rs ili Nine Mitranić, dia. menadžer projekta, na telefon 011/715-18-51.