PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs RTS-a za novi ćirilični font

  • Objavljeno:
  • 20.4.2015

 

RTS raspisuje konkurs za idejno rešenje ćiriličnog sanserifnog fonta koji će se koristiti u proizvodnji programa RTS-a i u okviru izrade dokumenata. Novčana nagrada za pobednika iznosi 400.000 dinara.

 

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2015.

 

Radio-televizija Srbije raspisuje konkurs za idejno rešenje ćiriličnog sanserifnog fonta koji će se koristiti u proizvodnji programa RTS-a i u okviru izrade dokumenata. Pobednik konkursa za kreativno rešenje novog ćiriličnog fonta dobiće 400.000 dinara.

Na konkursu za nove ćirilične fontove, koji nisu ranije korišćeni, mogu da učestvuju sva punoletna lica. Predloženi font treba da ima uobičajenu, iskošenu (Italic) i podebljanu (Bold) varijantu.

 

Potrebno je da bude u OTF ili TTF formatu. Prezentacija fonta se šalje u digitalnom obliku - A3 formata. Dozvoljeno je aplicirati sa maksimalno šest strana prezentacije, koje će sadržati velika, mala slova, brojeve, znakove interpunkcije, težine i veličine fonta.

 

Svoju PDF prezentaciju projekta ćiriličnog fonta i OTF ili TTF fajl poslati na DVD-u. Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom, sa adresom, telefonom i imejlom autora.

 

Prijave na konkurs sa radovima dostavljaju se zaključno sa 1. oktobrom 2015. godine, na adresu: JMU Radio-televizija Srbije, Takovska 10, 11000 Beograd, sa naznakom "Za konkurs za ćirilični font".

Sa autorima izabranog rada zaključiće se autorski ugovor. Honorar za najuspešnije kreativno rešenje ćiriličnog fonta iznosi 400.000 dinara.

 

Ukoliko komisija zaključi da je još neki učesnik na konkursu ponudio upotrebljivo rešenje, dodeliće drugu nagradu u iznosu od 100.000 dinara uz potpisivanje autorskog ugovora.

 

Odluku o najboljem ponuđenom predlogu doneće komisija. Radovi koji ne ispunjavaju uslove biće diskvalifikovani, a radovi dostavljeni po isteku roka smatraće se neblagovremenim i Selekciona komisija ih neće razmatrati.

 

Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih dela, a prijavljeni radovi se ne vraćaju.

 

Učesnici konkursa čiji radovi budu odabrani preneće autorskim ugovorom na RTS sva prava na korišćenje njihovih dela, u skladu sa ugovornim odredbama koje RTS primenjuje u ugovorima sa nosiocima autorskih prava.