PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Klekovača Competition 2014.

  • Objavljeno:
  • 11.3.2014

 

Objavljen je konkurs za izradu idejnog urbanističkog i arhitektonskog rešenja buduće urbane zone turističkog centra na planini Klekovača.

 

Predaja konkursnih radova je do 30.06.2014.

 

Planina Klekovača se nalazi u zapadnom delu Bosne i Hercegovine, pripada središnjem delu Dinarskog luka sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962m) i proteže se u pravcu severozapad-jugoistok, u dužini od 43 km. Lokacija izgradnje uže zone turističkog centra se nalazi u podnožju planine, na visoravni Kozila, na nadmorskoj visini od 805 do 895m, površine 383ha, sa planiranim kapacitetom od cca 15.000 ležajeva.

 

Širi kompleks Turističkog centra Klekovača obuhvata dodatnu površinu od 2.250ha planiranoj za zimske i letnje turističke sadržaje (planinsko etno selo, skijaške i nordijske staze, snowboard parkovi, adrenalinski park itd), koji nisu predmet ovog konkursnog zadatka.

 

TIP KONKURSA

 

Konkurs je jednostepeni, međunarodni, otvoreni sa 5 pozvanih autorskih timova:

1. ARGE Baumschlager Hutter Partners & Amann Architects, Austrija
2. Lacaton & Vassalle, Paris / Bordeaux, Francuska
3. MVRDV, Rotterdam,Holandija
4. Sauerbruch Hutton, Berlin, Nemačka
5. Herreros Arquitectos, Madrid, Španija

 

RASPISIVAČ

 

GB IMMO d.o.o.
Veselina Masleše 11,
78000 Banja Luka,
Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)
www.gbimmo.biz

 

PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na konkursu imaju arhitekti i urbanisti (odnosno autorski timovi) koji ispunjavaju sledeći uslov: timovi koji učestvuju na konkursu moraju imati najmanje jednog licenciranog – ovlašćenog arhitektu / urbanistu koji poseduje licencu stručnog tela svoje zemlje i koji je predstavnik tima.

 

ROKOVI

 

10.02-10.03.2014. – Prijava učesnika
17.03.2014. – Rok za postavljanje pitanja
17.03.2014. – Rok za prijavu za posetu lokacije
04.04-05.04.2014. – Obilazak lokacije
21.04.2014. – Rok za dostavljanje odgovora na pitanja
30.06.2014. – Predaja radova
19.07-20.07.2014. – Žiriranje
05.09-06.09.2014. – Izložba radova u Banja Luci

 

ŽIRI

 

Univ.Prof.dipl.arch.eth Christoph Luchsinger / Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen / Tehnički univerzitet/ Beč, Austrija

Univ.Prof. MSc in Architectural Engineering Vladimir Lalo Nikolić / rwth Aachen / Berlin, Nemačka

Danka Pavlović Dipl.eng.CE. (predstavnik investitora) / Project Manager na projektu Turističkog centra Klekovača / Beograd, Srbija

Prof. ma bia Vaso J. Perović / Faculty of Architecture, University in Ljubljana / Bevk Perović arhitekti/ Ljubljana, Slovenija

Prof. Borislav Petrović / Arhitekonski fakultet / Beograd, Srbija

Ottmar Schmidt (predstavnik investitora) / Senior Sales Manager, Mahler projekt GmbH&Co.KG, Bopfingen, Nemačka

Dipl.eng. Kirsten Schomakers, Architect / Agence Ter.de GmbH / Karlsruhe,Nemačka

 

NAGRADE

 

1. nagrada – 30.000 €
2. nagrada – 20.000 €
3. nagrada – 10.000 €
Tri otkupa po 5.000 €

 

KONTAKT & INFO

 

Mirjana Vojinović
Adresa: Đorđa Stanojevića 12
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 60 0110013
Fax: +381 11 318 7 921

E-mail: info@klekovaca.org
Web: www.klekovaca.org

Appendix 1. Competition Promotion document