PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Godišnja nagrada za arhitekturu za 2013. godinu

  • Objavljeno:
  • 2.4.2014

 

Udruženje arhitekata Srbije raspisuje konkurs za dodelu Godišnje nagrade za arhitekturu za 2013. godinu.

 

Predaja konkursnih radova je do 22.04.2014.

 

Nagrada Udruženja  arhitekata Srbije se dodeljuje za:

 

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2013.godine za Godišnju nagradu.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu  u konkurenciji za povelju Udruženja  arhitekata Srbije u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2013.

 

Žiri za dodelu nagrade:

 

-          Mihailo Timotijević, dipl.inž.arh., predsednik Žirija

i članovi:

-          Vesna Cagić Milošević , dipl.inž.arh.

-          Aleksandra Raonić, dipl.inž.arh.

-          Dejan Miletić, dipl.inž.arh.

-          Dušan Miladinović, dipl.inž.arh., Novi Sad

 

 Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

 

-          Prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu podružnog Društva arhitekata. Grafičke priloge koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati i ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u.

-          Predlagač je dužan da dostavi izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.

-          Predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i  razlog za kandidaturu.

 

Konkurs za nagradu se raspisuje od 20.03.2013., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je  22.04.2013.godine do 15,00 časova.

 

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova.

 

Kontakti za dodatne informacije:

 

Tel: 011/3230-059, 3239-754,

Email: sas-dab@eunet.rs